Vanemuise teatri helibränding - kuidas väljendada 153 aastat pärimust kolmes sekundis?

Üks esimestest Bränd Sound töödest oli väga vastutusrikkas ülesanne - luua helilogo väärikalt ja pikkade traditsioonidega Vanemuise Teatrile. Kogu protsess toimus tihedas koostöös Vanemuise teatri muusikajuhi Risto Joosti ning teiste loominguliste juhtide, teatrijuhi ja turundusosakonnaga.

Selleks kulus mitmeid ringe kuulamist, arutamist ja ideede genereerimist.

Ülevaade Vanemuise teatri muusikajuhu Risto Joost sõnul: “Koostöö Bränd Sound esindajate Maksim Adeli ja Ikevald Rannapiga oli algusest peale põhjalik, konstruktiivne ja lahendustele orienteeritud. Esmane ootus ja tagasiside Vanemuise kliendilt oli loomisel oluline lähtepunkt. Selle põhjal vormus helilogo, mis täna kõlab Vanemuise tunnusmeloodiana

Lähteülesanneks oli võtta kokku Vanemuise teatri pärand – jäädes truuks traditsioonilistele elementidele, samal ajal kui luua värske kõlavärv, mis kõlab nagu aastal 2022 loodud. Vanemuise teatri ennem kasutuses olev helimärk, publikukutsung Juta ja Ülo duett „Õnn, meie juurde jää, jää meiega“ Evald Aava ooperist „Vikerlased“ kõlas Vanemuise teatris esimest korda aastal 1967. See 55-aastase traditsiooniga publikukutsungi meloodia ongi saanud Vanemuise helilogo aluseks.

Tavaliselt on helilogo pikkuseks kuni 3 sekundit. Nende lühikeste sekunditega peab olema Vanemuise iseloom kokku võetud, nii helis kui ka meloodias. See peaks suhestuma kõikide Vanemuise pikaajaliste fännidega ning olema apetiitne ka uutele külastajatele ja noorematele teatriskäijatele. Iga element, heli ja noot peavad olema väga hästi läbi mõeldud ja kureeritud.

Kuigi helilogo loomises oli konkreetne suund, oli vaja täpsemalt otsustada mis elemendid suudavad anda edasi Vanemuise vaimu nii lühikese ajaga.

Koostöös Bänd Sound esindajatega oleme läbi kuulanud kümneid helilogo variante erinevate instrumentidega, mis ühelt poolt kannavad endas traditsiooni ja teiselt - nooruslikku värskust. Vanemuise helilogona kuulebki meie kõikide soovide summat” ütlevad Vanemuise esindajad protsessi kohta.

Protsessi jooksul oleme loonud lõike erinevate meeleoludega, rütmite ja meloodiatega. Trummide ja löökpillide kasutamine klipi alguses võib näiteks anda teatud dramaatilise ja ehmatava kõla. Põhimeloodia võib kõlada väga erinevate instrumentidega. Eevald Aava ooperist võetud lõigus on üks osa ka kandlel, mis meie protsessi alguses tundus, et sobib hästi lühikesse lõiku. Küll aga sai otsustatud: põhimeloodiat jäävad mängima metsasarved – midagi, mis väljendab suursugusust, rikkalikkust ja väärikust. Taustal mängivad viiulid ja tšellod - väljendamaks klassikalisust ja traditsiooni. Harmooniamuutus annab aimu edasi liikumisest, kus austatakse traditsiooni ning ollakse kontaktis tänapäevaga. Harfilaadne sädelus lõpus viitab maagiale, ürgsusele.

Ka lühikeses lõigus mängivad mitmed elemendid, mida kõrv eristab ning mitmed ka neid, mida kõrv ei taju. Kuna muusika ja helide tajumine toimib suuresti alateadlikul tasemel, siis ka need lühikesed lõigud on hästi mitmekihilised. Ehkki on tegu 3 sekundilise lõiguga, siis lõpptulemus koosneb ligi 30-st eri muusikalisest komponendist.

Kuigi võiks arvata, et muusika loome on suuresti intuitiivne protsess, lähtuvalt erinevate rahvusvaheliste helibrändingu meeskondade kogemusel, see nii ei ole, kui töötada välja helibrändingu strateegiat ja selle komponente. Helibrändi loomine pole muusiku isikliku loomingulisuse väljendus. See on tellija soovide sügavuti mõistmine ja ellu viimine, et saavutada soovitud tulemusi. See on pikem ja mahukam protsess, mis koosneb mitmest etapist, mille jaoks Bränd Sound’il on välja arendatud tööriistad ja strateegiad.

Tulemusliku helibrändingu eelduseks on korralik eeltöö, arendus, strateegiline siht, juhtkonna ja huvigruppide kaasatus, helilogo oskuslik ja teadlik kasutamine kõikide puutepunktide lõikes (puutepunkt on koht või meedium, kus kliendid või muud huvigrupid kohtuvad brändi heliga, nt: teatrisaal, podcast, raadioreklaam).

Mida arvab Vanemuine tänaseks helibrändingu ja selle protsessist?

Helilogo on oluline osa meie brändist – miski, mis sündis spetsialistide stuudios ja meie oma inimeste sh muusikajuhi toel. Protsess oli sama nauditav kui tulemus – suur tänu Bränd Soundi professionaalsele meeskonnale! Helilogo jääb meile kasutusse väga pikaks ajaks ning tänapäevased meedialahendused loovad uusi võimalusi selle esitlemiseks – ei välista tulevikus näiteks telefonihelinat vms.

Kuula Vanemuise helilogo - mitu erinevat elementi suudab sinu kõrv tuvastada?

Lõppenud hooaeg oli erakordselt edukas – saalide täituvusprotsent ületas mitmel kuul 90% piiri ning tervele hulgale uuslavastustele müüdi piletid välja hooaja lõpuni veel enne esietendust. Vanemuise uut helilogo on kuulnud üle 130 000 teatrikülastaja - lisaks kõik, kes on seda kuulnud raadio, podcasti või televisiooni vahendusel.

Ehkki Helibränding pole veel nii laialt levinud Eestis, siis innovaatilised ja teadlikud turundajad astuvad esimesi samme, et kasutada ära selle potensiaali ning tänu sellele, võimendada oma brändi mõjusust.

Helibränding võib olla edukas strateegia, mis aitab luua tugeva brändi iidentiteedi ning luua emotsionaalset sidet klientidega. Iga ettevõte saab kohandada helibrändingut vastavalt oma väärtustele, tootele või teenusele ning luua unikaalse helimaailma, mis toetab nende brändi ja ärieesmärke. Bränd Sound meeskonnal on missioon luua helisid ja keskkondi, mis aitavad brändidel tähenduslikult ja kasulikult kommunikeerida oma huvigruppidega. Meil on välja töötatud ja testitud protsessid ja tööriistad, mis tagavad, et brändi väärtused ja tellija soovid oleksid kaasatud protsessi lõpuni.

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

ET